התקשרו עכשיו
058-4549944

אודות המערכת

ביצוע מהיר ומדויק של חישובים כספיים, רישום מסודר ועדכני.
יצירת דוחות כספיים להנהלת חשבונות.
ממשק ויזואלי המאפשר ביצוע חתכים ופילוח נתונים לצרכי סטטיסטיקה.
שליחת התראות במידה ויש חריגות.
נגישות וזמינות.

בהתאם לחוק הגנת השכר, על המעסיק לנהל רישום מדויק של שעות העבודה והכנסות של העובדים ולשמור את הנתונים במשך תקופה של 7 שנים.

לפרטים
/**/