התקשרו עכשיו
058-4549944

מאפיינים

התאמה לתקנות המס

התאמה לתקנות המס

הפקת דוחות כספיים להנהלת
חשבונות
ממשק ויזואלי המאפשר ביצוע
חתכים ופילוח נתונים לצרכי
סטטיסטיקה

שליטה ודוחות

שליטה ודוחות

נגישות וזמינות ללא תלות בזמן ומקום
שליחת התראות במצבים חריגים
הגדרת הרשאות עבור תפקידים שונים

מניעת טעויות וחסכון בזמן

מניעת טעויות וחסכון בזמן

חישוב מהיר
דיוק מרבי
רישום אחיד ומפורט
לפרטים
/**/